Hoe de Consumer Financial Protection Bureau uw hypotheek beschermt

Hoe beschermt de Consumer Financial Protection Bureau uw hypotheek?

Het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) werd in 2011 opgericht om consumenten te beschermen tegen oneerlijke, misleidende en onrechtmatige praktijken in de financiële sector. Het CFPB richt zich onder meer op hypotheekverstrekkers en -beheerders. Het CFPB stelt normen vast voor verantwoord lenen en helpt kredietnemers hun rechten te begrijpen als het gaat om het afsluiten van een hypotheeklening of het omgaan met een kredietverstrekker.

Het CFPB heeft regels opgesteld die door hypotheekverstrekkers, -beheerders en -makelaars moeten worden nageleefd voor nieuwe hypotheken en voor de herfinanciering van bestaande hypotheken. Deze omvatten:

 

  • Wet Waarheid bij lenen (TILA): Deze wet, uitgevaardigd in 1968, verplicht kredietverstrekkers om duidelijke informatie te verstrekken over leningsvoorwaarden en -kosten zodat consumenten gemakkelijk verschillende leningsaanbiedingen kunnen vergelijken.

 

  • Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA): Deze wet beschermt de rechten van de consument tijdens het afsluitproces, onder meer door kredietverstrekkers te verplichten een geschatte afrekening en een gespecificeerde lijst van alle aan de hypotheek verbonden kosten te verstrekken.

 

  • Servicemembers Civil Relief Act (SCRA): Deze wet biedt speciale bescherming aan militairen die in actieve dienst zijn of onlangs zijn ontslagen.

 

Het CFPB houdt ook klachten van consumenten over hypotheken in de gaten en is bevoegd om een onderzoek in te stellen naar kredietverstrekkers en -beheerders als er aanwijzingen zijn voor wanpraktijken. Indien overtredingen worden vastgesteld, kan het CFPB actie ondernemen om een einde te maken aan oneerlijke praktijken en van financiële instellingen eisen dat zij getroffen consumenten terugbetalen.

Hand die miniatuur huis vasthoudt.

Meer over hoe TILA en RESPA werken

Hoe TILA werkt

De Truth in Lending Act (TILA) is een federale wet die in 1968 werd ingevoerd om klanten te helpen zichzelf te beschermen in hun omgang met kredietverstrekkers en schuldeisers. De Federal Reserve Board heeft de TILA aangenomen via een reeks voorschriften.

Enkele van de belangrijkste onderdelen van de TILA hebben betrekking op de informatie die vóór de kredietverlening aan een kredietnemer moet worden verstrekt, zoals het jaarlijks kostenpercentage (JKP), de duur van de lening en de totale uitgaven van de kredietnemer. Deze informatie moet duidelijk worden vermeld op de documenten die vóór de ondertekening aan de kredietnemer worden verstrekt en, in bepaalde situaties, op de maandelijkse facturen van de kredietnemer.

De richtsnoeren zijn bedoeld om het voor klanten eenvoudiger te maken om te vergelijken wanneer zij geld lenen voor kortlopende leningen of hypotheken, of een creditcard nemen, en om hen te beschermen tegen misleidende of oneerlijke kredietpraktijken. Sommige staten hebben hun eigen varianten van de TILA, maar het belangrijkste kenmerk blijft de correcte bekendmaking van cruciale informatie bij krediettransacties om zowel de consument als de kredietgever te beschermen. Wanneer potentiële kredietnemers een aanvraag indienen voor een hypotheek met verstelbare rente (ARM), moeten zij bijvoorbeeld informatie krijgen over hoe hun leningbetalingen in de toekomst kunnen stijgen bij verschillende rentescenario's.

 

Hoe RESPA werkt

De Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA) werd in 1975 door het Amerikaanse Congres aangenomen om kopers en verkopers nauwkeurige informatie over de afwikkelingskosten te kunnen verstrekken. RESPA werd ook ingevoerd om omkoping te voorkomen en het gebruik van escrow-rekeningen bij de afwikkeling van onroerend goed te beperken. Het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ziet momenteel toe op de naleving van de RESPA, een federale wetgeving.

De RESPA regelt sinds haar oprichting hypotheekleningen voor een- tot viergezinswoningen. Het doel van de RESPA is om consumenten voor te lichten over hun afwikkelingskosten en om smeergeldpraktijken en verwijzingsvergoedingen te verbieden die de kosten van een hypotheek kunnen verhogen. Het merendeel van de aankoopleningen, overnames, herfinancieringen, renovatieleningen en home equity lines of credit (HELOC's) vallen onder de RESPA.

RESPA verplicht woningkredietverstrekkers, hypotheekmakelaars en servicers alle informatie over de onroerendgoedtransactie aan kredietnemers bekend te maken. Afwikkelingsdiensten, toepasselijke consumentenbeschermingsvoorschriften en alle andere informatie over de kosten van de afwikkelingsprocedure moeten worden bekendgemaakt. De kredietnemer moet bewust worden gemaakt van alle zakelijke banden tussen verleners van afwikkelingsdiensten en andere partijen die bij het afwikkelingsproces betrokken zijn.

Als u uw rechten als consument bij het verstrekken en onderhouden van hypotheken begrijpt, kunt u er zeker van zijn dat u een eerlijke deal krijgt. Het CFPB is er om daarvoor te zorgen. Uw consumentenrechten kennen is de sleutel tot bescherming tegen roofzuchtige kredietverstrekkers en slechte praktijken in de financiële sector. Ga voor meer informatie over consumentenbescherming naar consumerfinance.gov.

De Consumer Financial Protection Bureau is toegewijd om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de financiële consumentenbescherming die ze nodig hebben voor financieel succes en stabiliteit - vooral als het gaat om hypotheken. Met consumentenbescherming op zijn plaats kunt u erop vertrouwen dat uw hypotheekverstrekker of -beheerder het beste met u voorheeft tijdens het kredietproces.

 

De kern van de zaak

Het CFPB stelt ook voorlichtingsmateriaal ter beschikking om kredietnemers te informeren over hun rechten en verantwoordelijkheden bij het afsluiten van een hypotheek. Deze materialen hebben betrekking op onderwerpen zoals het begrijpen van de voorwaarden van de lening, rondkijken voor leningen en het vermijden van roofzuchtige kredietpraktijken. Het CFPB biedt ook online tools om consumenten te helpen de kosten en rente van verschillende kredietverstrekkers te vergelijken en de beste deal voor hen te vinden.

De consumer financial protection bureau is toegewijd aan het beschermen van consumentenrechten en het verzekeren van een eerlijk en transparant hypotheekproces voor alle leners. Met hun consumentenbescherming op zijn plaats, kunt u erop vertrouwen dat uw geldschieter of hypotheekadviseur het beste met u voor hebben. Uw consumentenrechten kennen is de sleutel om ervoor te zorgen dat u de beste deal krijgt voor een hypothecaire lening - dus zorg ervoor dat u op de hoogte bent en weet waar u op moet letten.

Dus, onthoud: Als u op zoek bent naar een hypothecaire lening, zorg ervoor dat u uw consumentenrechten kent en het proces begrijpt. De Consumer Financial Protection Bureau is er om consumenten te helpen beschermen tegen oneerlijke, misleidende en onrechtmatige praktijken - dus maak gebruik van de middelen die zij aanbieden.

Laat ons u helpen alle voorwaarden van uw hypotheek volledig te begrijpen.