Privacybeleid

American Nationwide Mortgage Company, Inc. en uw privacy

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Wij erkennen dat privacy voor onze gasten van levensbelang is en wij willen dat zij begrijpen dat wij privacy serieus nemen. Neemt u even de tijd om ons privacybeleid door te nemen, dat beschrijft welke soorten persoonlijke en niet-persoonlijk identificeerbare informatie wij van bezoekers hebben verzameld; de behoeften voor de gegevens, en in welke omstandigheden wij deze informatie openbaar moeten maken.

Het aanbod van informatie

Wanneer bezoekers deze website bezoeken, kunnen wij automatisch niet-persoonlijk identificeerbare informatie over hen verzamelen, waaronder: de links die bezoekers gebruiken om hier te komen; het domein en de host van waaruit bezoekers onze site bezoeken; het soort webbrowser dat bezoekers gebruiken; het soort besturingssysteem dat wordt gebruikt; IP-adressen; en het aantal en de frequentie van bezoekers die verschillende pagina's van onze site bezoeken; enz.

Wij verzamelen uitsluitend persoonlijk identificeerbare informatie over bezoekers wanneer zij deze vrijwillig aan ons verstrekken. Wij vragen bijvoorbeeld om informatie wanneer een bezoeker zich registreert voor een dienst of evenement of een lening aanvraagt op deze website. Wij kunnen ook om de naam en het e-mailadres van een bezoeker vragen als de bezoeker ons een vraag wil stellen via een e-mailbericht, gebruik wil maken van e-mailfuncties of zich wil abonneren op een nieuwsbrief, e-mailalert of een andere e-mailabonnementsdienst.

Gebruik van gegevens

Wij hebben de neiging om niet-persoonlijk identificeerbare gegevens die van gasten van American Nationwide Mortgage Company, Inc. worden verzameld te gebruiken om beoordelingen van onze website uit te voeren; om selecties betreffende de ontwikkeling van American Nationwide Mortgage Company, Inc. te begeleiden; en om een verbeterde online ervaring voor onze bezoekers te leveren. Wij kunnen dergelijke informatie ook gebruiken om algemene trends te signaleren die ons helpen te bepalen hoe wij met geldschieters kunnen samenwerken om een breder scala aan producten te produceren.

Wij kunnen persoonlijk identificeerbare gegevens van gasten gebruiken voor een van de volgende functies: (1) het beantwoorden van vragen van bezoekers, (2) het produceren van diensten, nieuwsbrieven en andere info waar bezoekers specifiek om vragen of zich voor registreren via onze website, (3) het ontwikkelen en verbeteren van American Nationwide Mortgage Company, Inc, (4) het beschermen van de integriteit van American Nationwide Mortgage Company, Inc, of (5) voor interne bedrijfsdoeleinden.

Openbaarmaking van informatie

American Nationwide Mortgage Company, Inc. kan de informatie die zij verzamelt van haar internet website bezoekers overdragen of anderszins openbaar maken aan aannemers, consultants, en alternatieve dienstverleners; indien de openbaarmaking die partij in staat zal stellen een zakelijke of technische ondersteuningsoperatie uit te voeren voor de bezoeker. Wij kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van dienstverleners om aangepaste zoekmogelijkheden te bieden; om te helpen met diensten en gegevens op verzoek van een bezoeker; of om de prestaties van American Nationwide Mortgage Company, Inc. te verbeteren. Contractueel houden deze dienstverleners alle persoonlijk identificeerbare gegevens die gasten aan American Nationwide Mortgage Company, Inc. verstrekken vertrouwelijk.

American Nationwide Mortgage Company, Inc. kan persoonlijk identificeerbare informatie gezamenlijk overdragen of anderszins openbaar maken (1) als reactie op een gerechtelijk proces; (2) om feitelijke of potentiële fraude, claims of alternatieve aansprakelijkheid af te schermen of te stoppen; (3) om informatie te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties of in verband met een onderzoek naar een zaak die verband houdt met de openbare veiligheid (zoals toegestaan door de wet); of (4) indien dit wettelijk vereist is. Als zodanig is het onze taak om hypotheekmakelaars en kredietverstrekkers met u in contact te brengen om aan deze dienst te voldoen. Wanneer u de formulieren op onze website invult, stemt u ermee in dat een of meer dienstverleners contact met u opnemen.

Deze website verzamelt informatie van nieuwe en bestaande klanten op verschillende momenten in het klanttraject. Met uw toestemming delen wij deze informatie met betrouwbare externe zakenpartners, die contact met u kunnen opnemen om u in te schrijven op of gebruik te maken van hun producten. Wij werken met talrijke vertrouwde bedrijven in de lening-, verzekerings- en kredietsector. Vertrouwde bedrijven zijn bedrijven die onze strikte overeenkomsten naleven en die uw persoonlijke informatie beschermen tegen verspreiding, verlies, diefstal en misbruik.

Wij kunnen de gegevens die wij van u verzamelen op vele manieren gebruiken. Onze dienstverleners zijn door een overeenkomst met ons gebonden om uw verzoek om privacy te honoreren. Derde adverteerders waarmee wij een contract hebben ("Adverteerder"), kunnen uw registratiegegevens delen met de aanvaardbare dienstverleners zodat deze dienstverleners contact met u kunnen opnemen. Wij kunnen de informatie gebruiken om ons, of een van onze dienstverleners, in staat te stellen u op de hoogte te stellen van speciale aanbiedingen die beschikbaar zijn. U kunt bepalen of u dergelijke e-mails al dan niet ontvangt door de aanwijzingen op deze website te volgen. Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook gebruiken om ons in staat te stellen contact met u op te nemen voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in ons privacybeleid.

Wij gebruiken ook bepaalde informatie die u aanbiedt om u reclame voor te stellen die u interessant vindt. Deze reclame kan op de website zelf staan of via promotiemails van ons of van een derde adverteerder.

American Nationwide Mortgage Company, Inc. kan persoonlijk identificeerbare informatie verkopen of verhuren aan een derde alternatieve kredietinstelling, gelieerde bedrijven of een verwerver zoals hieronder vermeld, zoals een adverteerder. Bovendien kunnen wij persoonlijke informatie van al onze gebruikers combineren en die gegevens in het totaal aanbieden aan andere partijen, waaronder adverteerders, voor verkoop- en promotiedoeleinden. Als gevolg van deze samenvoeging zal de externe adverteerder uw informatie niet op individuele basis kunnen identificeren.

American Nationwide Mortgage Company, Inc. moet samenwerken met juridische autoriteiten, en kan in sommige omstandigheden nodig zijn om persoonlijk identificeerbare gegevens bekend te maken in antwoord op verzoeken van wetshandhavingsinstanties, of in antwoord op een dagvaarding, of alternatieve juridische processen. Wij verwachten niet dat dit zal gebeuren, maar als het toch gebeurt, kunnen wij alleen de vereiste gegevens verstrekken. Wij verstrekken ook informatie over u om een overtreding van de wet te voorkomen. Door dit beleid te aanvaarden, stemt u ermee in dat wij uw gegevens naar eigen goeddunken aan de rechtshandhaving mogen doorgeven. U stemt er ook mee in dat het bedrijf gegevens over u vrijgeeft in de loop van een gerechtelijke procedure, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit is vooral als wij reden hebben om aan te nemen dat dit onze aansprakelijkheid kan verminderen of ons zal helpen bij het opleggen van onze wettelijke rechten.

American Nationwide Mortgage Company, Inc. kan fuseren met of overgenomen worden door een ander bedrijf. Wanneer dat gebeurt, kan het bedrijf tijdens de fusie privé-inhoud vrijgeven. Maar de gedeelde inhoud zal onderworpen zijn aan de voorwaarden van dit privacybeleid. We kunnen bovendien bepaalde informatie bekendmaken aan een mogelijke overnemer, hoewel een dergelijke bekendmaking onderworpen is aan gebruiksbeperkingen.

American Nationwide Mortgage Company, Inc. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor producten, diensten, gegevens of andere materialen die worden weergegeven, gekocht of verkregen als gevolg van informatie of aanbiedingen die in verband met deze website zijn verkregen. Bovendien is het bedrijf niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie van informatie enz. in verband met verwijzingen van agenten, aanbevelingen voor leningen, aanvraag, goedkeuring, prekwalificatie, lening of renteanalyse. Niets op deze website bevat een belofte of anderszins om een bepaalde lening te verstrekken of dat een geldschieter of makelaar een lening zal verstrekken voor een bepaald doel of onder specifieke voorwaarden.

Cookies

Een "cookie" is een klein tekstbestand dat op de schijf van de computer van een bezoeker wordt geplaatst. Wij gebruiken cookies voor verschillende functies zoals (1) om een betere service en een effectievere website te bieden; (2) om de interactie met de browsers van bezoekers te vergemakkelijken; (3) om niet-persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen; (4) om bezoekers te erkennen nadat ze naar onze website zijn gekomen; en (5) om bezoekers in staat te stellen informatie op te slaan om deze later te bekijken. Om opgeslagen gegevens op een later tijdstip te bekijken, moeten gasten deze website echter in het algemeen openen vanaf dezelfde pc die de gegevens oorspronkelijk heeft verstrekt.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren om informatie op te slaan. Het staat gasten altijd vrij om cookies te weigeren, maar dan kunnen zij bepaalde opties op deze website niet gebruiken.

Verschillende internetsites/gelinkte derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Ons privacybeleid is niet van toepassing op deze gelinkte sites. Bovendien onderschrijft American Nationwide Mortgage Company, Inc. niet en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van de gelinkte sites. Wij hebben geen controle over de manier waarop de belanghebbenden van de sites van derden informatie verzamelen en gebruiken. Daarom raden wij gasten aan de geplaatste privacyverklaringen op elke website die zij bezoeken te bekijken.

Beveiliging

Wij handhaven fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van de persoonlijk identificeerbare informatie van de gasten te handhaven. Wij staan toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie alleen toe aan personen en andere partijen die zich bezighouden met activiteiten die door dit privacybeleid zijn toegestaan. Hoewel wij ernaar streven om de allerbeste normen van privacy te handhaven, zal geen enkele kennisoverdracht via het internet of een draadloos netwerk zeker honderd procent veilig zijn. American Nationwide Mortgage Company, Inc. kan de veiligheid van informatie die naar ons wordt verzonden niet garanderen of waarborgen en alle gebruikers van onze website verstrekken informatie op eigen risico.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van het privacybeleid van American Nationwide Mortgage Company, Inc. op lange termijn te herzien of te wijzigen om wijzigingen aan onze site weer te geven. Om ervoor te zorgen dat bezoekers op de hoogte zijn van onze huidige privacy praktijken, raden wij hen aan deze site regelmatig te controleren. Wij zullen altijd mededeling doen over hoe wij persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken als deze is verzameld vóór de laatste wijziging van het privacybeleid.

Disclaimer: "Heide International LLC kan geen verbintenis tot een bepaald leningsprogramma garanderen, kan niet beloven dat specifieke leningsvoorwaarden zullen worden verkregen, of dat een ander bedrijf ons aanbod kan evenaren of overtreffen, maar zodra een verbintenis is ontvangen van een van onze kredietverstrekkers zullen wij de goedkeuring doorgeven aan de Kredietnemer."

De term "Toezegging" betekent schriftelijke toezegging ontvangen door Heide International LLC."