Integritetspolicy

American Nationwide Mortgage Company, Inc. och din integritet

Tack för att du besöker vår webbplats. Vi är medvetna om att integriteten är en viktig fråga för våra gäster och vi vill att de ska förstå att vi tar integriteten på allvar. Vänligen ta en stund för att läsa igenom vår integritetspolicy, som beskriver vilka typer av personlig och icke-personligt identifierbar information vi har samlat in från besökare; behoven för uppgifterna, och under vilka omständigheter vi behöver avslöja denna information.

Sortimentet av information

När besökare besöker denna webbplats kan vi automatiskt samla in icke-personligt identifierbar information om dem, bland annat: de länkar som besökarna använder för att komma hit, domänen och värden från vilken besökarna besöker vår webbplats, vilken typ av webbläsare som besökarna använder, vilken typ av operativsystem som används, IP-adresser och antalet och frekvensen av besökare som besöker olika sidor på vår webbplats osv.

Vi samlar endast in personligt identifierbar information om besökare när de frivilligt lämnar den till oss. Vi brukar till exempel be om information när en besökare registrerar sig för en tjänst eller ett evenemang eller ansöker om ett lån på denna webbplats. Vi kan också be om en besökares namn och e-postadress om besökaren vill skicka en fråga till oss via e-postmeddelande, använda e-postfunktioner eller prenumerera på ett nyhetsbrev, en e-postvarning eller en annan e-postprenumerationstjänst.

Användning av uppgifter

Vi brukar använda icke-personligt identifierbara uppgifter som samlas in från gäster på American Nationwide Mortgage Company, Inc. för att göra utvärderingar av vår webbplats, för att vägleda val som rör utvecklingen av American Nationwide Mortgage Company, Inc. och för att ge våra besökare en förbättrad online-upplevelse. Vi kan också använda sådan information för att upptäcka allmänna trender som hjälper oss att bestämma hur vi ska samarbeta med långivare för att ta fram ett bredare utbud av produkter.

Vi kan använda personligt identifierbara uppgifter som samlats in från gäster för någon av följande funktioner: (1) för att besvara besökarnas frågor, (2) för att producera tjänster, nyhetsbrev och annan information som besökare specifikt begär eller registrerar sig för via vår webbplats, (3) för att utveckla och förbättra American Nationwide Mortgage Company, Inc., (4) för att skydda integriteten hos American Nationwide Mortgage Company, Inc. eller (5) för interna affärsändamål.

Utlämnande av information

American Nationwide Mortgage Company, Inc. kan överföra eller på annat sätt avslöja den information som samlas in från besökarna på webbplatsen till entreprenörer, konsulter och alternativa tjänsteleverantörer, om avslöjandet gör det möjligt för den parten att utföra affärsverksamhet eller teknisk support för besökaren. Vi kan t.ex. använda tjänsteleverantörer för att erbjuda anpassade sökfunktioner, för att hjälpa till med tjänster och uppgifter på besökarens begäran eller för att öka prestandan hos American Nationwide Mortgage Company, Inc. Dessa tjänsteleverantörer har avtalsenliga skyldigheter att hålla konfidentiella personuppgifter som gästerna tillhandahåller American Nationwide Mortgage Company, Inc.

American Nationwide Mortgage Company, Inc. kan gemensamt överföra eller på annat sätt avslöja personligt identifierbar information (1) som svar på en rättslig process; (2) för att skydda sig mot eller stoppa faktiska eller potentiella bedrägerier, anspråk eller alternativt ansvar; (3) för att tillhandahålla information till brottsbekämpande myndigheter eller i samband med en utredning om en fråga som är kopplad till den allmänna säkerheten (enligt vad som är tillåtet enligt lag); eller (4) om det krävs för att göra detta enligt lag. Vår verksamhet är att förmedla hypoteksförmedlare och långivare till dig för att uppfylla denna tjänst. När du fyller i formulären på vår webbplats samtycker du till att bli kontaktad av en eller flera tjänsteleverantörer.

Denna webbplats samlar in information från nya och befintliga kunder på olika ställen under kundresan. Med ditt samtycke delar vi denna information med betrodda tredjepartsföretag som kan kontakta dig för att du ska prenumerera på eller använda deras produkter. Vi samarbetar med ett flertal betrodda företag inom lån-, försäkrings- och kreditbranscherna. Förtroendeföretag är företag som beskrivs som följer våra strikta avtal och som skyddar din personliga information från distribution, förlust, stöld och missbruk.

Vi kan använda de uppgifter som vi samlar in från dig på många olika sätt. Våra tjänsteleverantörer är bundna av ett avtal med oss om att respektera din begäran om sekretess. Tredjepartsannonsörer som vi har avtal med ("Annonsör") kan dela dina registreringsuppgifter med de godkända tjänsteleverantörerna för att dessa tjänsteleverantörer ska kunna kontakta dig. Vi kan använda informationen för att göra det möjligt för oss, eller en av våra tjänsteleverantörer, att meddela dig om tillgängliga specialerbjudanden. Du kan kontrollera om du får sådana e-postmeddelanden eller inte genom att följa anvisningarna på denna webbplats. Vi kan också komma att använda de uppgifter du erbjuder för att vi ska kunna kontakta dig i administrativt syfte, till exempel för att informera dig om ändringar i vår sekretesspolicy.

Vi använder också viss information som du tillhandahåller för att presentera reklam som du kommer att finna intressant. Reklamen kan finnas på själva webbplatsen eller i form av reklammejl från oss eller en tredjepartsannonsör.

American Nationwide Mortgage Company, Inc. kan sälja eller hyra ut personligt identifierbar information till en tredje part som är ett alternativt låneinstitut, dotterbolag eller någon förvärvare som nämns nedan, till exempel en annonsör. Dessutom kan vi kombinera personlig information från alla våra användare och erbjuda dessa uppgifter i aggregerad form till andra parter, inklusive annonsörer, för försäljnings- och reklamsyften. Som ett resultat av denna aggregering kommer tredjepartsannonsören inte att kunna identifiera din information på individuell basis.

American Nationwide Mortgage Company, Inc. måste samarbeta med rättsliga myndigheter och kan under vissa omständigheter behöva avslöja personligt identifierbara uppgifter som svar på förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller som svar på en stämning eller annan rättslig process. Vi förväntar oss inte att detta ska inträffa, men om så sker kan vi endast lämna ut de uppgifter som krävs. Vi lämnar också ut uppgifter om dig för att förhindra brott mot lagen. Genom att acceptera denna policy samtycker du till vår rätt att överlämna dina uppgifter till brottsbekämpande myndigheter, efter eget gottfinnande. Du samtycker också till att företaget lämnar ut uppgifter om dig inom ramen för rättsliga förfaranden, om vi är juridiskt skyldiga att göra det. Detta gäller särskilt om vi har anledning att tro att detta kan minska vårt ansvar eller hjälpa oss att hävda våra juridiska rättigheter.

American Nationwide Mortgage Company, Inc. kan gå samman med eller förvärvas av ett annat företag. När detta sker kan företaget komma att avslöja privat innehåll under fusionen. Men det delade innehållet kommer att omfattas av villkoren i denna sekretesspolicy. Vi kan dessutom avslöja viss information till en eventuell förvärvare, även om ett sådant avslöjande skulle vara föremål för begränsningar i användningen.

American Nationwide Mortgage Company, Inc. är inte ansvarigt för produkter, tjänster, data eller annat material som visas, köps eller erhålls som ett resultat av information eller erbjudanden som erhållits i anslutning till denna webbplats. Dessutom är företaget inte ansvarigt för eventuella feltolkningar av information etc. i samband med agentreferenser, lånerekommendationer, ansökan, godkännande, prekvalificering, låne- eller ränteanalyser. Ingenting på denna webbplats innehåller något löfte eller annat, vare sig om att bevilja ett visst lån eller att någon långivare eller mäklare kommer att bevilja ett lån för något ändamål eller på vissa villkor.

Cookies

En "cookie" är en liten textfil som placeras på en besökares dator. Vi använder cookies för flera funktioner, till exempel (1) för att ge bättre service och en effektivare webbplats, (2) för att underlätta interaktion med besökarnas webbläsare, (3) för att samla in icke-personligt identifierbar information, (4) för att bekräfta besökare efter att de har besökt vår webbplats och (5) för att besökare ska kunna spara information för att se den senare. För att kunna se lagrade uppgifter vid en senare tidpunkt måste gästerna dock i allmänhet få tillgång till denna webbplats från samma personliga dator som ursprungligen tillhandahöll uppgifterna.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard för att lagra information. Det står alltid gästerna fritt att tacka nej till cookies, men då kommer de inte att kunna använda vissa alternativ på denna webbplats.

Olika webbplatser/kopplade tredje parter

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Vår integritetspolicy gäller inte för dessa länkade webbplatser. American Nationwide Mortgage Company, Inc. godkänner inte heller och ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehåll på någon av de länkade webbplatserna. Vi har ingen kontroll över hur intressenterna på tredjepartswebbplatserna samlar in och använder information. Därför föreslår vi att gästerna granskar de publicerade sekretessförklaringarna på alla webbplatser som de besöker.

Säkerhet

Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsåtgärder för att upprätthålla sekretess, säkerhet och integritet för gästernas personligt identifierbara information. Vi tillåter tillgång till personligt identifierbar information endast för personer och andra parter som deltar i aktiviteter som tillåts av denna sekretesspolicy. Även om vi strävar efter att upprätthålla de allra bästa standarderna för sekretess kan ingen kunskapsöverföring via Internet eller något trådlöst nätverk vara hundraprocentigt säker. American Nationwide Mortgage Company, Inc. kan inte garantera eller garantera säkerheten för all information som överförs till oss och alla användare av vår webbplats skickar information på egen risk.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att revidera eller ändra villkoren i American Nationwide Mortgage Company, Inc. sekretesspolicy på lång sikt för att återspegla ändringar på vår webbplats. För att se till att besökarna är lyhörda för våra aktuella sekretessrutiner rekommenderar vi att de regelbundet kontrollerar denna webbplats. Vi kommer alltid att meddela hur vi använder personligt identifierbar information om den samlades in före den senaste ändringen av sekretesspolicyn.

Ansvarsfriskrivning: "Heide International LLC kan inte garantera ett åtagande för ett visst låneprogram, lova att specifika lånevillkor kommer att erhållas eller att något annat företag kan matcha eller slå vårt erbjudande, men när ett åtagande har erhållits från en av våra långivare kommer vi att vidarebefordra godkännandet till låntagaren."

Med "åtagande" avses ett skriftligt åtagande som Heide International LLC har mottagit."