Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterad 10 oktober 2020

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och Heide International ("vi", "oss" eller "vår"), om din åtkomst till och användning av webbplatsen heideinternational.com samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade, länkade eller på annat sätt kopplade till dessa (tillsammans "webbplatsen").

Du godkänner att du genom att gå in på webbplatsen har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla dessa användarvillkor är det uttryckligen förbjudet för dig att använda webbplatsen och du måste omedelbart upphöra med användningen.

Kompletterande användarvillkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen genom hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar i dessa användarvillkor.

Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avstår från all rätt att få ett särskilt meddelande om varje sådan ändring.

Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att omfattas av, och kommer att anses ha blivit medveten om och accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då de reviderade användarvillkoren publiceras.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller som skulle göra oss föremål för något registreringskrav i sådan jurisdiktion eller sådant land.

Personer som väljer att besöka webbplatsen från andra platser gör detta på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att följa lokal lagstiftning, om och i den mån lokal lagstiftning är tillämplig.

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte registrera sig på webbplatsen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges är webbplatsen vår äganderätt och all källkod, alla databaser, funktioner, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (kollektivt kallat "innehåll") och de varumärken, servicemärken och logotyper som finns där (varumärkena) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i Förenta staterna, utländska jurisdiktioner och internationella konventioner.

Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "i befintligt skick" endast för din information och personliga användning. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, sammanställas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas i något kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd i förväg.

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens för att få tillgång till och använda webbplatsen och för att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått tillgång till på rätt sätt, endast för din personliga, icke-kommersiella användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig till och från webbplatsen, innehållet och varumärkena.

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda Webbplatsen försäkrar och garanterar du att:

[(1) all registreringsinformation som du lämnar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig, (2) du kommer att upprätthålla riktigheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov,].

(3) du har rättslig kapacitet och samtycker till att följa dessa användarvillkor;

(4) Du är inte under 18 år.

(5) inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt [, eller om du är minderårig har du fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen];

(6) Du får inte komma åt webbplatsen genom automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt;

(7) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller otillåtet ändamål;

(8) att din användning av webbplatsen inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig har vi rätt att avbryta eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller delar av den).

REGISTRERING AV ANVÄNDARE

Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord hemligt och ansvarar för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, kräva tillbaka eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi efter eget gottfinnande anser att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

FÖRBJUDEN VERKSAMHET

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella aktiviteter, förutom de som uttryckligen stöds eller godkänns av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

1. systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
2. göra någon obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatisk väg eller under falska förespeglingar.
3. använda en inköpsagent eller ett inköpsombud för att göra inköp på webbplatsen.
4. använda webbplatsen för att annonsera eller erbjuda försäljning av varor och tjänster.
5. kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av innehåll eller som upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller det innehåll som finns på den.
6. delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
7. lura, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i försök att ta reda på känslig kontoinformation, t.ex. användarlösenord;
8. använda våra supporttjänster på ett otillbörligt sätt eller lämna in falska rapporter om missbruk eller oegentligheter.
9. delta i någon automatiserad användning av systemet, t.ex. genom att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller genom att använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för insamling och utvinning av data.
10. störa, avbryta eller skapa en onödig belastning på webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
11. försöka utge sig för att vara en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
12. sälja eller på annat sätt överföra din profil.
13. använda information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada någon annan person.
14. använda Webbplatsen som en del av någon ansträngning att konkurrera med oss eller på annat sätt använda Webbplatsen och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.
15. dechiffrera, dekompilera, disassemblera eller göra en omvänd ingenjörskonstruktion av någon av de programvaror som ingår i eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
16. försöka kringgå åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomsten till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
17. trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som tillhandahåller någon del av webbplatsen till dig.
18. ta bort upphovsrätt eller andra meddelanden om äganderätt från något innehåll.
19. kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
20. ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och spamming (kontinuerlig publicering av upprepad text), som stör någon annans oavbrutna användning och åtnjutande av webbplatsen eller som ändrar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
21. ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) något material som fungerar som en passiv eller aktiv mekanism för insamling eller överföring av information, inklusive, men inte begränsat till, clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggor, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
22. förutom vad som kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använda, starta, utveckla eller distribuera något automatiserat system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapare eller offline-läsare som har tillgång till webbplatsen, eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.
23. förringa, skada eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
24. använda webbplatsen på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar och förordningar.
25. [annan]

ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG.

Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och andra funktioner, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka in, lägga upp, visa, överföra, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (gemensamt "bidrag").

Bidragen kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via webbplatser från tredje part. Därför kan alla bidrag som du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör bidrag tillgängliga, försäkrar och garanterar du därmed att:

1. skapandet, distributionen, överföringen, den offentliga visningen eller framförandet och åtkomsten, nedladdningen eller kopieringen av dina bidrag gör inte och kommer inte att göra intrång i någon tredje parts äganderätt, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemligheter eller moraliska rättigheter.
2. du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, befrielserna och tillstånden för att använda och ge oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen tillstånd att använda dina bidrag på det sätt som anges på webbplatsen och i dessa användarvillkor.
3. du har skriftligt samtycke, frisläppande och/eller tillstånd från varje identifierbar enskild person i dina bidrag för att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar enskild person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på något sätt som avses på webbplatsen och i dessa användarvillkor.
4. dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
5. dina bidrag är inte oönskad eller otillåten reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaningar.
6. dina bidrag är inte obscena, oanständiga, liderliga, liderliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt vad vi bestämmer).
7. dina bidrag inte förlöjligar, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.
8. dina bidrag inte förespråkar en våldsam omstörtning av någon regering eller uppmanar, uppmuntrar eller hotar till fysisk skada mot någon annan.
9. dina bidrag inte bryter mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
10. dina bidrag inte kränker någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter.
11. dina bidrag inte innehåller något material som begär personlig information från personer under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.
12. dina bidrag bryter inte mot någon federal eller statlig lag om barnpornografi eller som på annat sätt syftar till att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande;
13. dina bidrag inte innehåller några kränkande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning eller fysiskt handikapp.
14. dina bidrag inte på annat sätt bryter mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av webbplatsen i strid med ovanstående strider mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till att din rätt att använda webbplatsen upphör eller avbryts.

BIDRAGSLICENS

Genom att lägga upp dina bidrag på någon del av webbplatsen [eller göra bidragen tillgängliga för webbplatsen genom att länka ditt konto från webbplatsen till något av dina konton i sociala nätverk] ger du oss automatiskt, och du representerar och garanterar att du har rätt att ge oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, fullt betald, världsomspännande rättighet och licens för att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja, publicera, sända, omtitulera, arkivera, lagra, lagra i cacheminnet, offentligt framföra, offentligt visa, omformatera, översätta, överföra, göra utdrag (helt eller delvis) och distribuera sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) i vilket syfte som helst, kommersiellt, reklammässigt eller på annat sätt, och att förbereda avledda verk av, eller införliva sådana bidrag i andra verk, samt att bevilja och auktorisera underlicenser av det föregående. Användningen och distributionen kan ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.

Denna licens gäller i alla former, medier och tekniker som är kända eller utvecklas i framtiden och omfattar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisetagarnamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder som du tillhandahåller. Du avstår från alla moraliska rättigheter i dina bidrag och du garanterar att moraliska rättigheter inte har hävts på annat sätt i dina bidrag.

Vi hävdar inte någon äganderätt till dina bidrag. Du behåller den fulla äganderätten till alla dina bidrag och alla immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är kopplade till dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som du tillhandahåller på något område på webbplatsen.

Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att friskriva oss från allt ansvar och att avstå från rättsliga åtgärder mot oss med anledning av dina bidrag.

Vi har rätt att efter eget gottfinnande (1) redigera, redigera eller på annat sätt ändra bidrag, (2) kategorisera om bidrag för att placera dem på mer lämpliga platser på webbplatsen och (3) förhandsgranska eller radera bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan förvarning. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

RIKTLINJER FÖR ÖVERSYNER.

Vi kan erbjuda dig områden på webbplatsen där du kan lämna recensioner eller betyg. När du lägger upp en recension måste du uppfylla följande kriterier:

(1) Du bör ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som granskas;

(2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiska, stötande eller hatiska ord;

(3) dina recensioner får inte innehålla diskriminerande referenser som grundar sig på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder;

(4) dina recensioner får inte innehålla hänvisningar till olaglig verksamhet;

(5) Du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner;

(6) Du bör inte dra några slutsatser om huruvida ett beteende är lagligt;

(7) Du får inte publicera falska eller vilseledande påståenden;

(8) Du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att publicera recensioner, vare sig positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller ta bort recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner godkänns inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikterna hos någon av våra dotterbolag eller partners.

Vi tar inte ansvar för någon recension eller för eventuella krav, skulder eller förluster som följer av en recension. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicensierbar rätt och licens att reproducera, ändra, översätta, överföra på något sätt, visa, utföra och/eller distribuera allt innehåll som rör recensionerna.

LICENS FÖR MOBILA APPLIKATIONER

Användningslicens

Om du får tillgång till webbplatsen via en mobilapplikation ger vi dig en återkallelig, icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt att installera och använda mobilapplikationen på trådlösa elektroniska enheter som ägs eller kontrolleras av dig, och att få tillgång till och använda mobilapplikationen på sådana enheter i strikt överensstämmelse med användningsvillkoren för denna licens för mobilapplikation som finns i dessa användningsvillkor.

Det får du inte göra:

(1) dekompilera, göra reverse engineering, demontera, försöka ta fram källkoden till eller dekryptera applikationen;

(2) göra någon ändring, anpassning, förbättring, förbättring, översättning eller något annat arbete som härrör från applikationen;

(3) bryta mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar i samband med din tillgång till eller användning av applikationen;

(4) ta bort, ändra eller dölja någon äganderättsupplysning (inklusive upphovsrätts- eller varumärkesupplysning) som publicerats av oss eller licensgivarna för applikationen;

(5) använda applikationen för någon intäktsgenererande verksamhet, kommersiellt företag eller annat ändamål för vilket den inte är utformad eller avsedd;

(6) göra applikationen tillgänglig via ett nätverk eller annan miljö som tillåter åtkomst eller användning av flera enheter eller användare samtidigt;

(7) använda applikationen för att skapa en produkt, tjänst eller programvara som direkt eller indirekt konkurrerar med eller på något sätt ersätter applikationen;

(8) använda applikationen för att skicka automatiska frågor till någon webbplats eller för att skicka oönskad kommersiell e-post;

(9) använda någon av våra immateriella uppgifter eller något av våra gränssnitt eller annan immateriell egendom vid utformning, utveckling, tillverkning, licensiering eller distribution av applikationer, tillbehör eller enheter för användning med applikationen.

Apple- och Android-enheter

Följande villkor gäller när du använder en mobilapplikation från Apple Store eller Google Play (var och en av dem är en "appdistributör") för att komma åt webbplatsen:

(1) Den licens som beviljas dig för vår mobilapplikation är begränsad till en icke-överlåtbar licens för att använda applikationen på en enhet som använder operativsystemen Apple iOS eller Android, beroende på vad som är tillämpligt, och i enlighet med de användningsregler som anges i den tillämpliga appdistributörens användarvillkor;

(2) vi är ansvariga för att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på mobilapplikationen enligt vad som anges i Användarvillkoren för denna mobilapplikationslicens som ingår i dessa Användarvillkor eller enligt vad som på annat sätt krävs enligt tillämplig lag, och du bekräftar att varje App-distributör inte har någon som helst skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på mobilapplikationen;

(3) om mobilapplikationen inte uppfyller någon tillämplig garanti kan du meddela den tillämpliga appdistributören, och appdistributören kan i enlighet med sina villkor och policyer återbetala det eventuella inköpspriset som betalats för mobilapplikationen, och i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag har appdistributören inga andra garantiåtaganden med avseende på mobilapplikationen;

(4) du försäkrar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo från USA:s regering, eller som har utsetts av USA:s regering som ett land som stöder terrorister, och (ii) du inte är upptagen på någon lista från USA:s regering över förbjudna eller begränsade parter;

(5) du måste följa tillämpliga avtalsvillkor från tredje part när du använder mobilapplikationen, t.ex. om du har en VoIP-applikation får du inte bryta mot deras avtal om trådlösa datatjänster när du använder mobilapplikationen;

6) du bekräftar och godkänner att App-distributörerna är tredje part som är förmånstagare till Användarvillkoren i denna mobilapplikationslicens som ingår i dessa Användarvillkor, och att varje App-distributör kommer att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att tillämpa Användarvillkoren i denna mobilapplikationslicens som ingår i dessa Användarvillkor mot dig som tredje part som är förmånstagare till dessa.

SOCIALA MEDIER

Som en del av webbplatsens funktionalitet kan du koppla ihop ditt konto med onlinekonton som du har hos tredjepartstjänsteleverantörer (varje sådant konto är ett "tredjepartskonto") genom att antingen: (1) tillhandahålla inloggningsinformationen för ditt tredjepartskonto via webbplatsen eller (2) låta oss få tillgång till ditt tredjepartskonto, i enlighet med de tillämpliga användarvillkoren som reglerar din användning av varje tredjepartskonto.

Du försäkrar och garanterar att du har rätt att lämna ut dina inloggningsuppgifter till ditt konto hos tredje part till oss och/eller ge oss tillgång till ditt konto hos tredje part, utan att du bryter mot några av de användarvillkor som reglerar din användning av det tillämpliga kontot hos tredje part, och utan att vi är skyldiga att betala några avgifter eller att vi är föremål för några användningsbegränsningar som införts av tredjepartstjänsteleverantören för kontot hos tredje part.

Genom att ge oss tillgång till konton från tredje part förstår du att (1) vi kan få tillgång till, göra tillgängligt och lagra (om tillämpligt) innehåll som du har tillhandahållit och lagrat på ditt konto från tredje part (det "sociala nätverksinnehållet") så att det är tillgängligt på och via webbplatsen via ditt konto, inklusive, utan begränsning, vänlistor, och (2) vi kan skicka till och ta emot ytterligare information från ditt konto från tredje part i den utsträckning som du meddelas när du kopplar ditt konto till kontot från tredje part.

Beroende på vilka tredjepartskonton du väljer och med förbehåll för de sekretessinställningar som du har ställt in i sådana tredjepartskonton kan personligt identifierbar information som du lägger upp på dina tredjepartskonton vara tillgänglig på och via ditt konto på webbplatsen.

Observera att om ett tredjepartskonto eller en tillhörande tjänst blir otillgänglig eller om vår åtkomst till ett sådant tredjepartskonto avslutas av tredjepartstjänsteleverantören, kan det sociala nätverksinnehållet inte längre vara tillgängligt på och via webbplatsen. Du kommer att ha möjlighet att när som helst avaktivera anslutningen mellan ditt konto på webbplatsen och dina konton från tredje part.

OBSERVERA ATT DITT FÖRHÅLLANDE TILL TREDJEPARTSTJÄNSTELEVERANTÖRER SOM ÄR KOPPLADE TILL DINA TREDJEPARTSKONTON ENDAST REGLERAS AV DINA AVTAL MED SÅDANA TREDJEPARTSTJÄNSTELEVERANTÖRER.
Vi gör inga ansträngningar för att granska innehåll från sociala nätverk för något ändamål, inklusive men inte begränsat till att kontrollera riktighet, laglighet eller att det inte strider mot lagen, och vi är inte ansvariga för innehåll från sociala nätverk.

Du bekräftar och godkänner att vi kan få tillgång till din e-postadressbok som är kopplad till ett tredjepartskonto och din kontaktlista som är lagrad på din mobila enhet eller surfplatta, endast i syfte att identifiera och informera dig om de kontakter som också har registrerat sig för att använda webbplatsen.

Du kan avaktivera anslutningen mellan webbplatsen och ditt konto hos tredje part genom att kontakta oss via kontaktinformationen nedan eller via dina kontoinställningar (om tillämpligt). Vi kommer att försöka radera all information som lagras på våra servrar och som erhållits via ett sådant Tredjepartskonto, förutom användarnamnet och profilbilden som blir associerade med ditt konto.

INKOMSTER

Du bekräftar och godkänner att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen ("Inlämningar") som du lämnar till oss är icke-konfidentiella och blir vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan erkännande eller ersättning till dig.

Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana bidrag är ditt original eller att du har rätt att skicka in sådana bidrag. Du samtycker till att det inte ska finnas någon möjlighet till regress mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina bidrag.

WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser ("webbplatser från tredje part") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller kommer från tredje part ("innehåll från tredje part").

Sådana webbplatser och innehåll från tredje part undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss för att säkerställa att de är korrekta, lämpliga eller fullständiga, och vi ansvarar inte för webbplatser från tredje part som nås via webbplatsen eller för innehåll från tredje part som publiceras på, är tillgängligt via eller installeras från webbplatsen, inklusive innehåll, korrekthet, kränkande egenskaper, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer för eller som finns på webbplatser från tredje part eller innehåll från tredje part.

Att inkludera, länka till eller tillåta användning eller installation av webbplatser från tredje part eller innehåll från tredje part innebär inte att vi godkänner eller stödjer dem. Om du beslutar dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till webbplatser från tredje part eller använda eller installera innehåll från tredje part gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller.

Du bör läsa igenom de tillämpliga villkoren och policyn, inklusive sekretess och datainsamlingspraxis, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som rör program som du använder eller installerar från webbplatsen. Alla inköp du gör via webbplatser från tredje part kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i samband med sådana inköp som uteslutande är en fråga mellan dig och den tillämpliga tredje parten.

Du samtycker till och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatser från tredje part och du ska hålla oss skadeslösa från eventuella skador som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss skadeslösa från alla förluster som du lider eller skador som orsakas dig i samband med eller på något sätt resulterar från innehåll från tredje part eller från all kontakt med webbplatser från tredje part.

FÖRVALTNING AV WEBBPLATSEN

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att:

(1) övervaka webbplatsen för att upptäcka överträdelser av dessa användarvillkor;

(2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som enligt vårt eget gottfinnande bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive, utan begränsning, att rapportera en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter;

(3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa tillgången till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den mån det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav;

(4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är för stora eller på något sätt belastar våra system;

(5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och vår egendom och för att underlätta webbplatsens funktion.

INTEGRITETSPOLICY

Vi bryr oss om dataintegritet och datasäkerhet. Läs vår sekretesspolicy https://heideinternational.com/privacy-policy som finns på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy, som är införlivad i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen finns i USA.

Om du besöker webbplatsen från Europeiska unionen, Asien eller någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter och som skiljer sig från tillämpliga lagar i USA, överför du genom din fortsatta användning av webbplatsen dina uppgifter till USA, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i USA.

[Dessutom accepterar vi inte medvetet, begär eller begär information från barn eller marknadsför medvetet till barn. Därför kommer vi, i enlighet med den amerikanska lagen om skydd av barns integritet online, att radera informationen från webbplatsen så fort som det är rimligt praktiskt möjligt om vi får kännedom om att någon under 13 år har lämnat personlig information till oss utan att ha fått det erforderliga och verifierbara föräldramedgivandet.]

MEDDELANDE OCH POLICY OM LAGEN OM UPPHOVSRÄTT FÖR DET DIGITALA MILLENNIET (DMCA)

Meddelanden

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att något material som är tillgängligt på eller via webbplatsen gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen meddela omedelbart vår utsedda upphovsrättsagent med hjälp av kontaktinformationen nedan ("anmälan").

En kopia av din anmälan kommer att skickas till den person som postat eller lagrat det material som tas upp i anmälan. Observera att du i enlighet med federal lag kan hållas ansvarig för skadestånd om du gör väsentliga felaktiga uppgifter i en anmälan. Om du inte är säker på att material som finns på eller länkas till webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt bör du därför överväga att först kontakta en advokat.

Alla anmälningar ska uppfylla kraven i DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) och innehålla följande information:

(1) En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha blivit kränkt;

(2) identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha kränkts eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på webbplatsen omfattas av anmälan, en representativ lista över sådana verk på webbplatsen;

(3) identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska inaktiveras, samt information som är rimligen tillräcklig för att vi ska kunna lokalisera materialet;

(4) information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna kontakta den klagande parten, t.ex. en adress, ett telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas;

(5) ett uttalande om att den klagande parten i god tro tror att användningen av materialet på det sätt som klagomålet gäller inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen;

(6) ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättighet som påstås ha blivit kränkt.

Anmälan om diskbänken

Om du anser att ditt eget upphovsrättsskyddade material har tagits bort från webbplatsen till följd av ett misstag eller en felaktig identifiering kan du skicka in en skriftlig motanmälan till [oss/den utsedda upphovsrättshandläggaren] med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan (en "motanmälan").

För att vara en effektiv motanmälan enligt DMCA måste din motanmälan i huvudsak innehålla följande:

(1) identifiering av det material som har tagits bort eller inaktiverats och den plats där materialet fanns innan det togs bort eller inaktiverades;

(2) ett uttalande om att du samtycker till att den federala distriktsdomstol där din adress är belägen, eller om din adress ligger utanför USA, den domstol i vilken vi är belägna, är behörig;

(3) ett uttalande om att du tar emot delgivning från den part som lämnat in anmälan eller från partens ombud;

(4) ditt namn, din adress och ditt telefonnummer;

(5) ett uttalande under straffrättslig påföljd av mened att du i god tro tror att materialet i fråga togs bort eller inaktiverades till följd av ett misstag eller en felaktig identifiering av det material som ska tas bort eller inaktiveras;

(6) din fysiska eller elektroniska signatur.

Om du skickar oss en giltig, skriftlig motanmälan som uppfyller kraven ovan kommer vi att återställa ditt borttagna eller inaktiverade material, såvida vi inte först får ett meddelande från den part som lämnat in anmälan och informerar oss om att den parten har lämnat in ett domstolsärende för att hindra dig från att delta i intrångsgörande verksamhet i samband med materialet i fråga.

Observera att om du på ett väsentligt felaktigt sätt uppger att det inaktiverade eller borttagna innehållet togs bort av misstag eller felaktig identifiering kan du bli skadeståndsskyldig, inklusive kostnader och advokatarvoden. Att lämna in en falsk motanmälan utgör mened.

INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN.

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att något material som är tillgängligt på eller via webbplatsen gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen meddela oss omedelbart med hjälp av den kontaktinformation som anges nedan ("anmälan"). En kopia av ditt meddelande kommer att skickas till den person som har lagt upp eller lagrat det material som tas upp i meddelandet.

Observera att du enligt federal lag kan hållas ansvarig för skadestånd om du gör väsentliga felaktiga uppgifter i en anmälan. Om du därför inte är säker på att material som finns på eller länkas till via webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt bör du överväga att först kontakta en advokat.]

GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

Dessa Användarvillkor ska förbli fullt giltiga medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA IP-ADRESSER), TILL NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER ÖVERENSKOMMELSE SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER MOT NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN NÄR SOM HELST, UTAN FÖRVARNING OCH EFTER EGET GOTTFINNANDE, AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DITT DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA [DITT KONTO OCH] ALLT INNEHÅLL ELLER ALL INFORMATION SOM DU HAR PUBLICERAT.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning är det förbjudet för dig att registrera och skapa ett nytt konto i ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller en tredje parts namn, även om du agerar på tredje parts vägnar.

Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och förbudsrättsliga åtgärder.

ÄNDRINGAR OCH AVBROTT.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande när som helst.

Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid är tillgänglig. Vi kan drabbas av hårdvaru-, mjukvaru- eller andra problem eller behöva utföra underhåll i samband med webbplatsen, vilket kan leda till avbrott, förseningar eller fel.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för eventuella förluster, skador eller olägenheter som orsakas av att du inte kan få tillgång till eller använda webbplatsen under en eventuell driftsstopp eller avbrytande av webbplatsen.

Ingenting i dessa Användarvillkor ska tolkas som en skyldighet för oss att underhålla och stödja Webbplatsen eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med den.

GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Florida som är tillämpliga på avtal som har ingåtts och som helt och hållet ska utföras i delstaten/kommunen [namn på delstaten], utan hänsyn till dess principer om lagkonflikter.

LÖSNING AV TVISTER

Alla rättsliga åtgärder, oavsett karaktär, som vidtas av dig eller oss (kollektivt kallade "parterna" och individuellt en "part") ska inledas eller drivas i de statliga och federala domstolarna i Palm Beach County, Florida, och parterna samtycker härmed till och avstår från alla invändningar om bristande personlig jurisdiktion och forum non conveniens med avseende på plats och jurisdiktion i sådana statliga och federala domstolar.

Tillämpning av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor och Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) är uteslutna från dessa användarvillkor. Under inga omständigheter får något anspråk, någon åtgärd eller något förfarande som inleds av någon av parterna och som på något sätt är relaterat till webbplatsen påbörjas mer än ett år efter det att orsaken till åtgärden uppstod.

RÄTTELSER

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till webbplatsen, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande.

ANSVARSFÖRKLARING

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DEN ÄR TILLGÄNGLIG. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL WEBBPLATSEN, OCH VI TAR INGET ANSVAR FÖR (1) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSON- ELLER EGENDOMSSKADOR, AV VILKET SLAG SOM HELST, TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRINGEN TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA WEBBPLATSEN AV EN TREDJE PART, OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE, STÄLLER OSS BAKOM, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM PRESENTERAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONSERING, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

PRECIS SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH IAKTTA FÖRSIKTIGHET NÄR DET ÄR LÄMPLIGT.

BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARSSKYLDIGHETEN

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFFSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD INKOMST, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR BLIVIT INFORMERADE OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR.

[TROTS ALLT MOTSATT I DETTA AVTAL ÄR VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG, OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT FORM AV TALAN, ALLTID BEGRÄNSAT TILL [DET LÄGSTA AV] [DET BELOPP SOM DU BETALAT TILL OSS UNDER [_________] MÅNADSPERIODEN INNAN TALAN VÄCKTES [ELLER] [$_________]. VISSA DELSTATSLAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR.

OM DESSA LAGAR ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DIG KAN DET HÄNDA ATT VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.]

ERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss skadeslösa, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot alla förluster, skador, ansvar, krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av: (1) [dina bidrag], (2) användning av webbplatsen, (3) brott mot dessa användarvillkor, (4) brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor, (5) brott mot tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, eller (6) skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du är ansluten till via webbplatsen.

Utan hinder av ovanstående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla ärenden som du är skyldig att ersätta oss för, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som omfattas av denna ersättning när vi får kännedom om dem.

ANVÄNDARUPPGIFTER

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen för att kunna hantera webbplatsen, samt uppgifter om din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data är du ensam ansvarig för alla data som du överför eller som är relaterade till någon aktivitet som du har utfört med hjälp av Webbplatsen.

Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana data, och du avstår härmed från all rätt att vidta åtgärder mot oss till följd av sådan förlust eller korruption av sådana data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REGISTER SAMT ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICYER OCH REGISTER ÖVER TRANSAKTIONER SOM INITIERATS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN.

Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver originalunderskrift eller leverans eller bevarande av icke-elektroniska register, eller betalningar eller beviljande av krediter på annat sätt än elektroniskt.

ANVÄNDARE OCH INVÅNARE I KALIFORNIEN

Om ett klagomål till oss inte har lösts på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta enheten för stöd till klagomål vid divisionen för konsumenttjänster vid Kaliforniens konsumentdepartement skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

ÖVRIGT

Dessa Användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som vi publicerar på webbplatsen utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användningsvillkor gäller i största möjliga utsträckning som lagen tillåter. Vi kan när som helst överlåta några eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga för förlust, skada, fördröjning eller underlåtenhet att agera som orsakas av orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll.

Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses denna bestämmelse eller del av bestämmelsen kunna avskiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser.

Det finns inget samriskföretag, partnerskap, anställning eller agentförhållande mellan dig och oss till följd av dessa användarvillkor eller användningen av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte ska tolkas mot oss på grund av att vi har utarbetat dem.

Du avstår härmed från alla invändningar som du kan ha på grund av den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av att parterna undertecknat dessa Användarvillkor.

KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål om webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på följande adress:

Heide International LLC
Kurt W. Heide
Ordförande
1200 North Federal Highway, S200
Boca Raton Fl. 33432