Wat zijn vastgoedbelastingen?

Wat zijn vastgoedbelastingen?

Een algemene definitie is dat onroerendgoedbelasting wordt geheven door overheden, meestal op staats- en gemeentelijk niveau, op onroerend goed dat eigendom is van particulieren. Onroerendezaakbelasting bestaat al geruime tijd. In sommige delen van het land kan uw maandelijkse hypotheek minder bedragen dan uw jaarlijkse onroerendgoedbelasting. In bepaalde gebieden kan het wel drie tot vier keer je hypotheekbedrag zijn.

Omdat de onroerendgoedbelasting van plaats tot plaats sterk verschilt, is het belangrijk om daar rekening mee te houden bij het kiezen van een nieuw huis. Je moet ruimte in je budget maken om de dure onroerendgoedbelasting te betalen op locaties met uitzonderlijke faciliteiten, zoals goede scholen en openbare programma's. De onroerendgoedbelasting is cruciaal voor de financiering van de staat en de gemeentelijke overheid. Onroerendgoedbelastingen zijn cruciaal voor de financiering van staats- en gemeentelijke overheden. Ze genereren het grootste deel van het geld dat wordt gebruikt om de infrastructuur, politie en openbare scholen te ondersteunen.

 

Wat is het verschil tussen onroerendgoedbelasting en onroerendgoedbelasting?

Onroerendezaakbelasting en onroerendgoedbelasting zijn verwisselbare termen. Onroerendezaakbelastingen worden door de Internal Revenue Service (IRS) geclassificeerd als onroerendgoedbelastingen, hoewel ze in principe hetzelfde zijn. Deze inkomsten worden door de overheid gebruikt om essentiële diensten te verlenen aan het publiek.

 

Hoe werkt onroerendgoedbelasting?

Voordat we ingaan op de details van de werking van onroerendgoedbelastingen, moeten we eerst een paar cruciale concepten vaststellen. Ten eerste moet je vertrouwd raken met de term "taxatieratio". De taxatieratio is de verhouding tussen de waarde van het huis zoals vastgesteld door een officiële taxatie (vaak uitgevoerd door een taxateur) en de marktwaarde. Als je huis een taxatiewaarde heeft van $200.000 en een marktwaarde van $250.000, dan is de taxatieratio 80% (200.000/250.000). De taxatiewaarde van je huis voor belastingdoeleinden is gelijk aan de marktwaarde van je huis vermenigvuldigd met de taxatieratio in jouw regio.

Hoe bepaalt de taxateur de waarde van je huis? Ook dit kan van provincie tot provincie verschillen, maar een taxatie kan jaarlijks, om de vijf jaar of ergens daartussenin worden uitgevoerd. Deze methode kan ingewikkeld worden.

De geschatte waarde van je huis kan in bepaalde staten hetzelfde zijn als de werkelijke marktwaarde. De taxateur komt hierachter door te kijken naar de prijzen van recent verkochte huizen die vergelijkbaar zijn met het jouwe. Het is mogelijk dat de geschatte waarde van jouw huis een paar duizend dollar lager is dan de marktwaarde in andere staten. Je kunt meer informatie krijgen over het onroerendgoedbelastingstelsel in jouw regio door contact op te nemen met het provinciebestuur, persoonlijk of via hun website.

Laten we overgaan naar een andere veelgebruikte term voor onroerendgoedbelasting: "Belastingtarieven". Het belastingtarief is de hoeveelheid belasting die wordt geheven per $1.000 van de waarde van het onroerend goed. Millage wordt gemeten in tienden van een cent. Eén mill is gelijk aan $0,001. Een belastingtarief van $0,003 op een huis van $300.000 bijvoorbeeld, resulteert in $900 aan verschuldigde belastingen ($0,003 x $300.000 taxatiewaarde = $900).

Neem de geschatte waarde en trek alle vrijstellingen waar je recht op hebt af om de belastbare waarde van je eigendom te bepalen. De belastbare waarde wordt vermenigvuldigd met het totaal van de van toepassing zijnde belastingtarieven.

Man met miniatuur huis tussen zijn handen.

Trek alle vrijstellingen waarvoor je in aanmerking komt af

Bepaalde bevolkingsgroepen zijn meestal vrijgesteld van het betalen van onroerendgoedbelasting op de meeste locaties. De vrijstellingen zijn een poging om huiseigenaren te helpen hun onroerendgoedbelasting te betalen. In zeldzame gevallen kan het zelfs mogelijk zijn om de onroerendgoedbelasting helemaal kwijt te schelden.

Hieronder staan de meest populaire vrijstellingen voor onroerendgoedbelasting; je moet echter bij je lokale overheid navragen welke opties je hebt.

 

Vrijstelling voor huiseigenaren

De meeste gemeenten bieden een vrijstelling of belastingvoordeel als je fulltime op het huis woont. Als je het huis gebruikt als vakantie- of beleggingsobject, kom je niet in aanmerking voor deze vrijstelling.

 

Vrijstelling voor senioren

Veel gemeenten bieden een vrijstelling voor senioren, waardoor de onroerendgoedbelasting op een bepaald tarief wordt verlaagd of bevroren. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je een bepaalde leeftijd hebben en fulltime in het huis wonen. Dit is vooral handig als je een vast inkomen hebt.

 

Religieuze vrijstellingen

Je eigendom kan worden uitgesloten van onroerendgoedbelasting als het een kerk, religieuze of liefdadigheidsorganisatie is.

 

Vrijstellingen voor huiseigenaren met een handicap

Als je een gehandicapte huiseigenaar bent (veteraan of niet), kom je mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling die je belastingbetaling verlaagt of zelfs afschaft. Afhankelijk van de mate van je handicap heeft elke overheid verschillende wetten en vrijstellingen.

Onroerendezaakbelasting betalen

De betalingsprocedures voor onroerendgoedbelasting kunnen variëren afhankelijk van waar je woont. Sommige huiseigenaren betalen maandelijks meer dan het minimum dat hun hypotheek vereist. Dat bedrag wordt door de hypotheekverstrekker vastgehouden totdat het tijd is om namens de huiseigenaar een verplichte betaling aan de overheid te doen.

Een geblokkeerde rekening is een aparte rekening die is geopend bij uw hypotheekverstrekker of beheerder. Onroerende voorheffing betalingen voor het volgende jaar zullen worden berekend door uw beheerder en verdeeld in 12 gelijke termijnen, die zullen worden toegevoegd aan uw maandelijkse hypotheek betaling. Je hypotheekverstrekker bewaart dat geld op een geblokkeerde rekening en betaalt namens jou de belastingen.

Andere mensen betalen jaarlijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of maandelijks rechtstreeks aan de gemeente voor hun onroerendgoedbelasting. Hoe vaak je belasting moet betalen, hangt af van de methode die je provincie gebruikt.

 

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met mijn aanslagbiljet?

Je kunt beroep aantekenen tegen je aanslagbiljet als je het niet eens bent met het bedrag. Je kunt echter alleen in beroep gaan tegen de geschatte waarde of een geweigerde vrijstelling. Je kunt niet onderhandelen over de belastingtarieven. Die zijn in het hele gebied hetzelfde.

De beroepsprocedures variëren sterk afhankelijk van waar je bent. Sommige rechtsgebieden accepteren alleen schriftelijke beroepen, terwijl andere aandringen op een persoonlijke verschijning. Veel van deze rechtsgebieden hebben ook termijnen waarbinnen het beroep moet worden ingediend. Om meer te weten te komen over de specifieke processen in jouw regio, ga je naar de webpagina van je plaatselijke gemeente.

 

Wat als ik mijn onroerendgoedbelasting niet betaal?

Eigendomsbelastingen zijn, net als inkomstenbelastingen, niet-onderhandelbaar, wat betekent dat ze moeten worden betaald. Als je dat niet doet, kun je te maken krijgen met hypotheekbeslag of gedwongen verkoop.

Een hypothecair pandrecht is een vordering op uw eigendom totdat u uw schuld betaalt, in dit voorbeeld de onroerendgoedbelasting. Als u uw belastingen niet betaalt, kan de gemeente een pandrecht op uw eigendom vestigen. Dit houdt in dat, tenzij u het pandrecht hebt voldaan voordat u het huis verkoopt, zij de eerste aanspraak op het geld hebben wanneer u het huis verkoopt.

Als je te lang wacht met het betalen van achterstallige belastingen, kan een hypotheekschuld een executie worden. Bij een inbeslagname raak je je huis kwijt aan de gemeente, die het deel van de belastingen opeist.

Laat ons u helpen met de onroerendgoedbelasting die is gekoppeld aan uw hypotheek