Fiscale gevolgen voor het bezitten van een vakantiehuis in Florida

Als aantrekkelijke bestemming voor zowel toeristen als vastgoedinvesteerders is het van cruciaal belang om het belastinglandschap te begrijpen voordat je een vakantiehuis koopt in de Sunshine State. In deze blogpost onderzoeken we de verschillende belastingimplicaties die komen kijken bij het bezitten van een vakantiehuis in Florida.

We bespreken belangrijke aspecten zoals onroerendgoedbelasting, inkomstenbelasting en vermogenswinstbelasting met betrekking tot vakantiehuizen in Florida. Daarnaast gaan we in op enkele financiële voordelen en persoonlijke voordelen van het investeren in een vakantiewoning in deze populaire staat.

Inhoudsopgave

Belastingregels voor huiseigenaren van vakanties in Florida

Er gelden verschillende belastingregels voor huiseigenaren, afhankelijk van hun verblijfsstatus en de manier waarop ze het huis gebruiken. Inwoners van de VS en niet-ingezetenen worden verschillend belast, dus het is essentieel om deze implicaties te begrijpen voordat je een vakantiehuis in Florida koopt.

 

Verblijfsstatus met invloed op belastingverplichtingen

Huurwinsten van een vakantiehuis in Florida moeten, ongeacht de locatie van de huiseigenaar, worden opgegeven voor de federale belasting door in de V.S. gevestigde burgers of permanente inwoners. Niet-Amerikaanse burgers kunnen echter andere verplichtingen hebben met betrekking tot onroerendgoedbelasting, evenals mogelijke inhoudingsvereisten onder FIRPTA (Foreign Investment in Real Property Tax Act). Het is van cruciaal belang voor buitenlanders die overwegen om te investeren in onroerend goed in de Sunshine State om een ervaren belastingprofessional te raadplegen die zowel de binnenlandse als internationale belastingwetgeving begrijpt. belastingwetten.

 

Het belang van het raadplegen van een Florida belastingaccountant

Een goed geïnformeerde belastingaccountant in Florida kan je helpen bij het navigeren door de verschillende belastingimplicaties die gepaard gaan met het bezitten van een vakantiehuis, zoals het bepalen of je in aanmerking komt voor het claimen van aftrek in verband met hypotheekrente en andere kosten die je maakt voor het onderhouden van de woning, gedurende de eigendomsperiode van elk jaar.

Daarnaast kan inzicht in de lokale regelgeving rondom korte termijn verhuur - inclusief verhuur via populaire platforms zoals Airbnb - nuttig zijn bij het bepalen welke specifieke woningen op termijn het beste bij uw investeringsdoelen passen. Dit is vooral waar omdat bepaalde gemeenten extra kosten in rekening brengen aan eigenaren/exploitanten die hun woning op tijdelijke basis verhuren. Door een expert op dit gebied te raadplegen, kunnen potentiële kopers van vakantiewoningen ervoor zorgen dat ze goed op de hoogte zijn van alle relevante belastingregels en -voorschriften, voordat ze definitieve beslissingen nemen over de aankoop van onroerend goed in de gevarieerde vastgoedmarkt van Florida.

Het bezitten van een vakantiehuis in Florida kan ingewikkeld zijn, dus het begrijpen van de belastingeffecten is onmisbaar om verstandige keuzes te kunnen maken. Raadpleging van een gekwalificeerde belastingaccountant in Florida moet altijd worden overwogen om ervoor te zorgen dat alle aftrekposten goed worden benut bij het verhuren van uw woning. Als het gaat om huurinkomsten en aftrekposten, zijn er drie categorieën van vakantiewoningen (VR's) die de mogelijke fiscale gevolgen van het bezitten van een vakantiewoning bepalen.

Key Takeaway:

Vakantiegangers in Florida zijn onderworpen aan verschillende belastingregels, afhankelijk van hun verblijfsstatus en het gebruik van hun eigendom. In de V.S. gevestigde individuen of entiteiten kunnen worden onderworpen aan belasting op alle huuropbrengsten van hun vakantiehuis in Florida. Burgers kunnen extra belastingverplichtingen hebben onder FIRPTA en moeten een goed geïnformeerde Florida Tax Accountant raadplegen voordat ze investeren in onroerend goed in de staat.

 

Spaarvarken en geld naast een houten miniatuurhuisje

Huuropbrengsten en aftrekposten voor vakantiehuizen

Als u uw vakantiehuis verhuurt, kunt u mogelijk verliezen aftrekken van uw belastbaar inkomen onder IRS Sectie 199A. Belastingbetalers moeten echter een administratie bijhouden van de persoonlijke diensten die ze hebben verricht om hun ingediende belastingaangiften te ondersteunen. Inzicht in de verschillende categorieën van vakantiewoningen die de fiscale gevolgen bepalen, is van cruciaal belang om de aftrek te maximaliseren en de aansprakelijkheid te minimaliseren.

 

Huurkosten aftrekken volgens Sectie 199A van de Belastingdienst

Eigenaren die hun vakantiewoning verhuren, kunnen profiteren van verschillende aftrekposten met betrekking tot verhuurkosten. Verschillende aftrekposten met betrekking tot verhuurkosten, zoals hypotheekrente, onroerendgoedbelasting, verzekeringspremies, onderhoudskosten, beheerkosten en afschrijvingen komen in aanmerking voor aftrek onder IRS Section 199A. Om in aanmerking te komen voor deze aftrek onder IRS Section 199A:

 • De eigenaar moet een gekwalificeerde handels- of bedrijfsactiviteit hebben;
 • Het belastbaar inkomen van de belastingbetaler mag niet hoger zijn dan $157k voor alleenstaande belastingplichtigen of $315k voor gehuwde paren die samen aangifte doen; en,
 • Belastingbetaler moet de juiste documentatie bijhouden ter ondersteuning van gedeclareerde uitgaven.

 

Drie categorieën van VR's die de fiscale gevolgen bepalen

Vakantiewoningen worden ingedeeld in drie categorieën op basis van hoe ze het hele jaar door door de eigenaars worden gebruikt:

 • Persoonlijke woning met beperkt verhuurgebruik: Als een eigenaar het onroerend goed voornamelijk gebruikt als een persoonlijke woning, maar het minder dan 15 dagen per jaar verhuurt, zijn huurinkomsten over het algemeen niet op te geven op de federale inkomstenbelasting, terwijl de meeste huurgerelateerde kosten niet kunnen worden afgetrokken.

 

 • Gemengd gebruik met aanzienlijk persoonlijk en verhuurgebruik: Als de eigenaar zijn vakantiehuis meer dan 14 dagen per jaar of meer dan 10% van de werkelijke verhuurdagen voor persoonlijke doeleinden gebruikt, wordt het beschouwd als een woning voor gemengd gebruik. In dit geval moeten de huuropbrengsten worden gerapporteerd op Schema EDe kosten en uitgaven moeten worden verdeeld tussen persoonlijk gebruik en huurperiodes.

 

 • Huuraccommodatie met minimaal persoonlijk gebruik: Wanneer een eigenaar zijn vakantiehuis voor het grootste deel van het jaar verhuurt (meer dan 15 dagen) en het persoonlijk gebruik beperkt tot minder dan 14 dagen of minder dan 10% van de totale verhuurde tijd, kan hij aftrek claimen voor alle toegestane kosten die verband houden met het verhuren van de woning. Dit omvat hypotheekrente, onroerendgoedbelasting, onderhoudskosten, afschrijvingen, enz.

 

Het is essentieel om te weten in welke categorie je vakantiehuis valt, zodat je je inkomsten en aftrekposten nauwkeurig kunt aangeven wanneer je elk jaar je belastingaangifte indient.

Het bezit van een vakantiehuis kan ingewikkeld zijn in termen van huurinkomsten en aftrekposten, dus het is essentieel om de fiscale gevolgen te begrijpen. Belasting- en leningafdrachten voor vakantiehuizen worden beïnvloed door nieuwe regelgeving, waardoor een grondig begrip van de relevante fiscale gevolgen noodzakelijk is.

Key Takeaway:

Het bezitten van een vakantiehuis in Florida kan gepaard gaan met unieke belastingregels. Er zijn drie categorieën vakantiewoningen die bepalend zijn voor de belasting: persoonlijk verblijf met beperkt verhuurgebruik, gemengd gebruik met aanzienlijk persoonlijk en verhuurgebruik, en verhuur met minimaal persoonlijk gebruik. Eigenaren die hun vakantiewoningen verhuren, kunnen mogelijk verliezen aftrekken van het belastbaar inkomen onder IRS Section 199A, maar moeten de juiste documentatie bijhouden ter ondersteuning van de geclaimde uitgaven.

 

Wijzigingen in onroerendgoedbelasting en hypotheekrenteaftrek

De Wet belastingverlaging en werkgelegenheid heeft belangrijke veranderingen gebracht in de manier waarop hypotheekrente en onroerendgoedbelasting voor tweede huizen kunnen worden afgetrokken. Onder de nieuwe belastingwetten kunnen alleenstaande belastingplichtigen of gehuwden die gezamenlijk belasting betalen nu alle hypotheekrente aftrekken, tot $750.000 voor zowel de primaire als de secundaire woningen samen. Deze verandering heeft invloed op het totale belastbare inkomen van huiseigenaren.

 

Nieuwe beperkingen op hypotheekrenteaftrek na de Tax Cuts & Jobs Act

Vóór de Tax Cuts & Jobs Act kon hypotheekrente op eigenwoningschuld tot $100k voor een hoofdverblijfplaats en vakantiehuis worden afgetrokken. Onder de nieuwe belastingregels die sinds 2018 van toepassing zijn, is er echter een limiet op de totale hypotheekschuld waarvoor je aftrek kunt claimen - deze limiet is vastgesteld op $750.000 voor belastingbetalers die alleenstaand of gehuwd zijn en gezamenlijk aangifte doen.

Dit betekent dat als je gecombineerde hypotheken (hoofdverblijfplaats plus vakantiehuis) dit drempelbedrag van $750k in uitstaande hoofdsom overschrijden tijdens een bepaald belastingjaar (ongeacht of ze zijn aangegaan vóór 15 december 2017, toen deze wijzigingen van kracht werden), slechts gedeeltelijke aftrek kan worden geclaimd, gebaseerd op proportionele bedragen onder de genoemde limiet volgens de richtlijnen van de IRS.

 

Impact op het totale belastbare inkomen van huiseigenaren

 • Hypotheekrente: De verlaging van de aftrekbare hypotheekrente als gevolg van deze nieuwe limieten kan resulteren in een hoger belastbaar inkomen voor sommige huiseigenaren met aanzienlijke leningen die gedekt zijn door hun onroerend goed.

 

 • Onroerendezaakbelasting: Een andere opmerkelijke verandering in de Tax Cuts & Jobs Act was de invoering van een maximum van $10.000 voor de aftrek van staats- en lokale belastingen (SALT). Dit omvat onroerendgoedbelastingen die betaald zijn op zowel hoofdwoningen als vakantiehuizen. Huiseigenaren met hoge onroerendgoedbelastingen kunnen nu een hoger belastbaar inkomen hebben omdat ze deze kosten niet meer volledig kunnen aftrekken.

 

 • Eigenwoningschuld: De nieuwe belastingwetten elimineerden ook de mogelijkheid om rente op eigenwoningschulden af te trekken, tenzij het werd gebruikt voor "overnameschulden", wat betekent dat het geld werd besteed aan het kopen of verbeteren van uw woning. Als je dus een eigenwoninglening of -kredietlijn hebt afgesloten om andere uitgaven te financieren, zoals vakanties of collegegeld (wat volgens de normen van de IRS niet wordt beschouwd als een overnameschuld), dan is de bijbehorende hypotheekrente onder de huidige regelgeving niet langer aftrekbaar.

 

In het licht van deze veranderingen als gevolg van de Tax Cuts & Jobs Act is het voor potentiële kopers van een vakantiehuis in Florida van cruciaal belang om te overleggen met ervaren professionals zoals Heide Internationaaldie deskundige begeleiding kan bieden bij het navigeren door complexe regels voor onroerendgoedbelasting en hypotheekrenteaftrek.

Regels voor onroerendgoedbelasting en hypotheekrente kunnen verwarrend zijn om te begrijpen, vooral met de nieuwe aanpassingen van de Tax Cuts & Jobs Act. Meerwaarde-uitsluitingen voor de verkoop van vakantiehuizen kunnen huiseigenaren echter de mogelijkheid bieden om te profiteren van hun vastgoedinvesteringen in Florida.

Key Takeaway:

De Tax Cuts and Jobs Act bracht wijzigingen aan in de manier waarop hypotheekrente en onroerendgoedbelasting op tweede huizen in Florida kunnen worden afgetrokken. Huiseigenaren kunnen nu alle hypotheekrente aftrekken tot $750.000 voor zowel de primaire woningen als de tweede woningen samen, maar er is een limiet aan de totale hypotheekschuld waarvoor je aftrek kunt claimen. Onder de Tax Cuts and Jobs Act kunnen huiseigenaren met hoge onroerendgoedbelastingen te maken krijgen met hogere belastbare inkomens als gevolg van een plafond van $10.000 op SALT-aftrek.

 

Kostenverdeling tussen persoonlijk gebruik en huurperiodes

Als je in het bezit bent van een vakantiewoning in Florida en je gebruikt deze zowel voor privégebruik als voor verhuur, dan is het noodzakelijk om te weten hoe de belastingregels van toepassing zijn tussen deze twee doelstellingen. Een juiste toerekening van kosten is cruciaal omdat dit invloed heeft op uw vermogen om aftrekposten te claimen op uw inkomstenbelasting.

 

Uitgaven toewijzen tussen persoonlijk gebruik en huurperiodes

Om de kosten nauwkeurig toe te rekenen, moet je eerst het totale aantal dagen bepalen dat de woning tijdens het belastingjaar persoonlijk werd gebruikt versus verhuurd. Houd de werkelijke verhuurdagen en dagen van persoonlijk gebruik apart bij. Bijvoorbeeld, als je je vakantiehuis 30 dagen persoonlijk hebt gebruikt en het 90 dagen hebt verhuurd gedurende het jaar, dan..:

 • Totaal aantal gebruikte dagen: 120 (30 persoonlijk + 90 huur)
 • Persoonlijk gebruikspercentage: (30/120) x 100 = 25%
 • Percentage huurgebruik: (90/120) x 100 =75%

 

Je moet alle relevante uitgaven toewijzen aan de hand van deze percentages. Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn hypotheekrente, onroerendgoedbelasting, verzekeringspremies, energierekeningen, onderhoudskosten of reparaties die in de loop van het jaar zijn uitgevoerd.

 

Rapportagevereisten voor huiseigenaren met een vakantiewoning

Zodra je je uitgaven hebt verdeeld, is het tijd om ze op te geven bij je belastingaangifte. Huurkosten, zoals hypotheekrente en onroerendgoedbelasting, kunnen worden afgetrokken tot het bedrag van de huuropbrengst van het vakantiehuis. Als je privégebruik echter meer dan 14 dagen of 10% van de totale huurdagen bedraagt (de grootste waarde is van toepassing), kun je mogelijk geen verlies op de verhuur van de vakantiewoning claimen.

Om deze cijfers correct te rapporteren, vul je het volgende in Schema E (Aanvullend inkomen en verlies) met uw jaarlijkse federale belastingaangifte (Formulier 1040). Op schema E vermeld je in deel I alle huuropbrengsten die je gedurende het jaar hebt ontvangen en in deel II de aftrekbare kosten die verband houden met die inkomsten.

Als u niet zeker weet hoe deze regels van toepassing zijn op uw specifieke situatie of als u hulp nodig hebt bij het nauwkeurig toewijzen van kosten tussen persoonlijk gebruik en huurperiodes, kunt u overwegen om een belastingaccountant in Florida te raadplegen die gespecialiseerd is in belastingzaken voor onroerend goed.

Key Takeaway:

Als je een vakantiehuis in Florida bezit, is het belangrijk om te begrijpen hoe de belastingregels van toepassing zijn bij het toewijzen van uitgaven tussen persoonlijk gebruik en verhuurperiodes. Je moet nauwkeurig het totale aantal dagen bepalen dat voor elk doel is gebruikt en alle relevante uitgaven dienovereenkomstig toewijzen. Om deze cijfers correct te rapporteren, moet je Schedule E invullen bij je jaarlijkse federale belastingaangifte.

 

Veelgestelde vragen: Zijn er speciale belastingimplicaties voor het bezitten van een vakantiehuis in Florida?

Zijn er belastingvoordelen verbonden aan het bezitten van een vakantiehuis?

Ja, er zijn verschillende belastingvoordelen verbonden aan het bezitten van een vakantiehuis in Florida. Dit zijn onder andere aftrek voor hypotheekrente, onroerendgoedbelasting en verhuurkosten als je het huis verhuurt. Bovendien kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor uitsluiting van vermogenswinst als u uw vakantiehuis verkoopt.

Wat beschouwt de belastingdienst als een vakantiehuis?

De IRS beschouwt een vakantiehuis als elke woning die niet je hoofdverblijfplaats is en niet meer dan 14 dagen of 10% van het totaal aantal verhuurde dagen per jaar voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt tegen de reële marktwaarde. Dit is inclusief tweede huizen en woningen die worden verhuurd via platforms zoals Airbnb of VRBO.

Hoe kan ik voorkomen dat ik belasting moet betalen op mijn tweede huis?

Om de belastingen op je tweede huis in Florida te minimaliseren, kun je overwegen om het een deel van het jaar te verhuren om inkomsten te genereren die sommige kosten zoals hypotheekrente en onroerendgoedbelasting kunnen compenseren. Raadpleeg ook een Florida belastingadviseur om een nauwkeurige rapportage te garanderen en te profiteren van beschikbare aftrekmogelijkheden.

Welke invloed heeft een vakantiehuis op je belastingen?

Een vakantiehuis is van invloed op je belastingen, omdat je de hypotheekrente en onroerendgoedbelasting die je betaalt tijdens je verblijf kunt aftrekken. Deze aftrekposten kunnen echter beperkt zijn afhankelijk van factoren zoals verblijfsstatus of huurperiodes. Inkomsten uit de verhuur van de woning moeten ook worden opgegeven in de jaarlijkse belastingaangifte.

 

Conclusie

Het bezitten van een vakantiehuis in Florida kan speciale belastingimplicaties hebben, zoals onroerendgoedbelasting, inkomstenbelasting en vermogenswinstbelasting. Desalniettemin kan het bezitten van een vakantiehuis in Florida voordelig zijn en fiscale voordelen, persoonlijke voordelen en investeringsvooruitzichten bieden. Bij het kopen van een vakantiehuis in Florida is het belangrijk om de markt en de locatie zorgvuldig te onderzoeken, te overwegen om een professionele makelaar in de arm te nemen en een pre-approved voor financiering te krijgen voordat je gaat winkelen.

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van onroerend goed in Florida of hulp nodig hebt bij het navigeren door de belastingimplicaties van het bezitten van een vakantiehuis hier, ga dan naar contact opnemen met Heide International. Ons team van experts kan je helpen bij elke stap van het proces.