Steg 1 av 2

BLANKETT FÖR GODKÄNNANDE AV KREDITKORT

Meddelande om integritetsskyddslagen: Denna information ska användas av det organ som samlar in den eller dess ombud för att avgöra om du uppfyller kraven för att bli en potentiell hypotekslåntagare inom ramen för dess program. Den kommer inte att lämnas inte ut utanför byrån, utom när det krävs och är tillåtet enligt lag. Du behöver inte lämna dessa uppgifter, men om du inte gör det, kan din ansökan om godkännande som potentiell låntagare eller låntagare kan försenas eller avslås. Den information som begärs i detta formulär är tillåten enligt Title 38, USC, Chapter 37 (om VA), enligt 12 USC, Section 1701 et. seq. (om HUD/FHA), enligt 42 USC, Section 1452b (om HUD/CPD), och avdelning 42 USC, 1471 och följande, eller 7 USC, 1921 och följande (om USDA/FmHA).