Stap 1 van 2

CREDITCARD AUTORISATIE FORMULIER

Privacy Act Notice: Deze informatie wordt gebruikt door de instantie die ze verzamelt of haar gevolmachtigden om te bepalen of u in aanmerking komt als toekomstige hypotheeknemer in het kader van haar programma. Het zal niet worden openbaar gemaakt buiten het agentschap, behalve zoals vereist en toegestaan door de wet. U hoeft deze informatie niet te verstrekken, maar als u dat niet doet kan uw aanvraag voor goedkeuring als kandidaat-hypotheker of lener kan worden vertraagd of afgewezen. De in dit formulier gevraagde informatie is toegestaan bij Titel 38, USC, Hoofdstuk 37 (indien VA); bij 12 USC, Sectie 1701 et. seq. (indien HUD/FHA); bij 42 USC, Sectie 1452b (indien HUD/CHE). 1452b (indien HUD/CPD); en Titel 42 USC, 1471 en volgende, of 7 USC, 1921 en volgende (indien USDA/FmHA).