Vad är en HELOC?

En hand med ett miniatyrhus och en annan hand med pengar.

Vad är en HELOC? En HELOC fungerar som ett kreditkort: du får en godkänd gräns som du kan låna när som helst. Långivaren granskar din ansökan och bestämmer hur mycket de är villiga att låna ut till dig baserat på hur mycket eget kapital du har i ditt hem. När gränsen är fastställd kan [...]